Det råder brist på instruktionsböcker skrivna av svenska författare. Ofta är instruktionsböcker tämligen obearbetade översättningar som inte tar hänsyn till våra specifika förutsättningar. Vi har siktet inställt på att ta fram ett antal böcker som vi tycker är relevanta för oss här i Sverige, och de får ta den tid de behöver för att bli till.