Guideböcker om skridskovatten är utan tvivel väldigt svenskt, och konstigt vore väl annat om vi som enbart ger ut böcker om Sveriges friluftsliv inte hade böcker om skridsko. En del i lockelsen med is är att tillgången är begränsad, något som såklart blir ett gissel för den som ska göra en guidebok om skridskoturer i ett visst område.

Detta undflyende väsen gör sig emellertid väldigt bra på bild, något som inte minst Henrik Trygg och Mårten Ajne visat med praktverket Vintervatten (2010).