Fjällkartor 1:50 000

Våra kartografer har lagt ner hundratals timmar på att ta fram kartor i skala 1:50 000 för fjällområden
som tidigare bara funnits i skala 1:100 000. Det handlar om att tolka satellitbilder, analysera flygfoton,
handrita och samlat in data från en mängd olika källor. Under arbetet har vi till exempel korrigerat samtliga
stigar och leder i de norra delarna av fjällkedjan. Som bokförlag har vi även lyxen att ha tillgång till våra
författare som ständigt är ute i fjällen på olika turer. Författarna kommer ofta med värdefull information
om statusen på stugor, stigar, vadställen och leder, som inte sällan leder till justeringar av kartorna.

Visar 1–12 av 15 resultat