Sjö- och kustkartor 1:50 000

En stor del i vårt arbete med terrängkartorna och sjö- och kustkartorna är att hålla vandringslederna
uppdaterade. Vi samarbetar därför med de organisationer som ansvarar för de stora vandringslederna
som Sörmlandsleden, Roslagsleden, Skåneleden, Bohusleden med flera. Ofta rör det sig om justeringar
av leden på grund av skogsbruk eller att något vindskydd försvunnit eller tillkommit. Vi kompletterar
också innehållet i kartorna med farleder, cykelleder och annan specialinformation.

Visar alla 11 resultat