Sveriges bästa vandring

Jag får ofta frågan om var den bästa vandringen finns och svarar alltid: Sörmlandsleden! De som frågar brukar bli besvikna. Frågar man någon som har vandring i yrket förväntar man sig en överraskning eller åtminstone något mer dramatiskt. En en dittills okänd och spännande balansakt högt uppe på en lappländsk fjällkam eller så. Inget välkänt och folkligt.

Faktum är att Sörmlandsleden är tuffare än fjällen. På Sörmlandsleden måste du klara dig på egen hand. Här finns inga fjällstugor med spis och proviant på lagomt långa avstånd. Här finns ingen upparbetad logistik vad gäller kommunikationer. Svenska låglandsleder kräver erfarna vandrare. Någon som vet vad ryggsäcken kräver och benen klarar.

Sörmlandsleden är dessutom vacker. Få, om ens något svenskt landskap visar samma stora naturvariation. Här serveras hela den landskapsmosaik som karakteriserar Sverige, frånsett just fjäll. Din dagsetapp kan mycket väl starta på myr och sluta i slottspark, för att dessförinnan smyga upp i glesväxande hällemarksskog, ned över böljande åkermark, förbi en öde insjö och klafsig våtmark. Varje vandringsdag blir en ny dag på ett ovanligt bokstavligt och övertydligt sätt.

Sörmlandsleden var Sveriges första låglandsled och den som alla andra därefter försökt kopiera. Till skillnad mot många efterföljare söder om Dalälven fortsätter originalet att fungera klanderfritt. Det beror främst på att Sörmlandsleden drivs av en förening, där frivilliga krafter ser till att skyltar pekar rätt, de städar i skärmskydden och röjer sly. Det kostar endast 200 kronor att bli medlem. För det får du tusen kilometer vandringsled. Nästa gratis.

Nu när min guidebok Vandra Sörmlandsleden kommer ut i tredje upplagan är det inte utan att jag känner viss stolthet. Samtidigt som jag konstaterar att den även tranformerats till en del av min personlighet. Allt annat vore märkligt med tanke på mitt initiala misstag. Jag betraktade guideboken som en slag pensionsförsäkring. Något som kunde tryckas om gång efter annan, utan större arbetsinsats. Byta några bilder, dutta lite med texterna. Glöm det.

Arbetet med guideboken över den nästan tusen kilometer långa Sörmlandsleden tar liksom aldrig slut. Det finns alltid en sträcka som ännu inte vandrats. Sörmlandsledens aktiva medlemmar älskar omdragningar och att skapa nya rundslingor. Länsstyrelserna gillar nya naturreservat. Turismföretagarnas entusiasm är outsinlig och busstrafiken organiserar om. Tiden knatar oavbrutet vidare och där går jag och känner ambitionen växa mellan orangea terrängmarkeringar. Guidebokens första upplaga 2010 var en västanfläkt jämfört med de stormande krav som denna tredje och fullständigt genomarbetade upplaga tvingats navigera.

Och jag gillar det. Sörmlandsleden lever sitt eget liv. Dess exakta sträckning förändras oavbrutet över tid, liksom dess användare. Landskapets tillfälliga dräkt varieras därtill av väder och årstid. Människan påverkar oavbrutet dess utseende och vår kulturella kontext bestämmer hur vi värderar den. Sörmlandsleden är ett levande väsen.

Gunnar Andersson

 

Gunnar Andersson är Sveriges mest kända friluftsskribent med lång erfarenhet av vandringar i såväl Skandinavien som andra länder. Gunnar återfinns regelbundet i Turist, Utemagasinet och Åka Skidor. Calazo Förlag har även givit ut hans guidebok Weekendvandringar kring Stockholm.

Inga kommentarer ännu.

Kommentera