Fjällkartor 1:50 000

Våra kartografer har lagt ner hundratals timmar på att ta fram kartor i skala 1:50 000 för fjällområden som tidigare bara funnits i skala 1:100 000. Det handlar om att tolka satellitbilder, analysera flygfoton, handrita och samlat in data från en mängd olika källor. Under arbetet har vi till exempel korrigerat samtliga stigar och leder i de norra delarna av fjällkedjan. Som bokförlag har vi även lyxen att ha tillgång till våra författare som ständigt är ute i fjällen på olika turer. Författarna kommer ofta med värdefull information om statusen på stugor, stigar, vadställen och leder, som inte sällan leder till justeringar av kartorna.

Klicka på kartan för att söka via områdesöversikten

Visar 1–12 av 19 resultat