Skridskokartor

Skridskokartorna är våra mest avancerade kartor. Här är större sjöar och vattenytor i skärgården indelade i numrerade isläggningsområden efter i vilket skede de fryser. Svaga områden, kända råkar, fartygsrännor och utflöden är markerade och kartorna innehåller även rekommenderade startplatser, parkeringar och lämpliga landpassager. Kartorna tas fram i samarbete med skridskoexperten Mårten Ajne.

Klicka på kartan för att söka via områdesöversikten

Visar alla 7 resultat